Kontakt

Alf Andersson

Ordförande

Kontakta oss via alf.andersson@uahf.net

eller någon av nedanstående mejladresser

Anette Holm

Vice ordförande

Anette.holm@uahf.net


Information kommer

Karl-Erik Lindholm

Ordinarie, kassör

Berith Löfgren-Andersson

Ordinarie, sekreterare

Berith.Lofgren-Andersson@uahf.net


Berith har en 31-årig son som är gravt förståndshandikappad och epileptiker.


Resan har gått från förskola med extra resursperson vidare genom träningsskola i 14 år och därefter daglig verksamhet. Under många år var det epilepsin och ep-medicineringen som vardagen kretsade kring. Besöken på akuten blev många pga. fallskador vid ep-anfallen.


Sonen bor idag sedan sex år i egen lägenhet med assistans dygnet runt, varav ett antal timmars dubbel-assistans. Berith fungerar som arbetsledare för assistenterna som är knutna till ett privat assistansföretag.

Inger Scherman

Ersättare

Lars Kling

Ordinarie ledamot

lars.kling@uahf.net

Anita Forslöv

Ersättare

Mirjam.brocknas@uahf.net


Mirjam är beteendevetare och gerontolog och brinner för demensfrågor.


Miriam Brocknäs

Ersättare


Anja Stürmer

Ersättare